Zarejestruj paragon

Zarejestruj swój paragon w systemie, aby ułatwić realizację procedur oraz przedłużyć okres gwarancyjny na swój zegarek. W przypadku problemów z rejestracją paragonu prosimy o kontakt.
1Dane zakupu
2Dane klienta
3Podsumowanie

Regulamin rejestracji paragonów:

 1. Rejestracja paragonów, mająca na celu przedłużenie okresu gwarancyjnego na zegarki Q&Q, realizowana jest na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. Gwarancji udziela Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718602, której nadano numer NIP 5223113927 oraz nr REGON 369494855, kapitał zakładowy w wysokości 125 000 000 zł, w pełni wpłacony, adres e-mail: zegarki-qq@zibi.pl
 3. Do rejestracji paragonu w celu przedłużenia okresu gwarancji na zegarki Q&Q wymagana jest uprzednia akceptacja niniejszego regulaminu.
 4. Paragon można zarejestrować na stronie www.zegarki-qq.pl, klikając w zakładkę “Zarejestruj paragon”.
 5. Rejestracja paragonu umożliwia wydłużenie okresu gwarancyjnego o jeden rok w porównaniu z podstawowym okresem gwarancji, to jest do 3 lat, pod warunkiem dokonania rejestracji w ciągu 7 dni od dnia zakupu.
 6. Warunkiem przedłużenia gwarancji jest zachowanie terminu wskazanego w pkt. 5 powyżej oraz prawidłowe wypełnienie przez formularza rejestracji.
 7. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób rejestrujących paragon dostępne są w polityce prywatności.
 8. Obsługa serwisowa zegarków Q&Q realizowana jest przez spółkę pod firmą ZIBI TECHNO sp. z o. o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Chodakowskiej 10, 96-500 Sochaczew, +48 (46) 862 01 25, serwis czynny Pn-Pt 10:00 – 16:00, serwis@zibi.pl
 9. Reklamację można złożyć bezpośrednio w serwisie albo w jednym z autoryzowanych punktów sprzedaży Q&Q.
 10. Warunkiem zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej jest posiadanie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z pieczątką sprzedawcy. Warunkiem złożenia reklamacji w przedłużonym terminie jest posiadanie dodatkowo potwierdzenia mailowego dokonania rejestracji.
 11. Po rejestracji Rejestrujący otrzyma potwierdzenie mailowe dokonania rejestracji.
 12. Podanie danych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia rejestrację paragonu i korzystanie z przedłużonej gwarancji